ศธภ.10 ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นายวานิตย์ สิมงาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติโดย นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วัด ศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ทั้งนี้ได้มีกลุ่มสถานศึกษาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครูตลอดจนกิจกรรมโครงการที่แสดงถึงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 1) ศธจ.เลย ร่วมกับโรงเรียนเอกชนจังหวัดเลย 2) กศน.จังหวัดเลย และ 3) อาชีวศึกษาจังหวัดเลย