ศธภ.10 ร่วมภารกิจลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ร่วมภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนากร ดอนเหนือ) ณ โรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ผอ.รร.บ้านเมืองบาง ประธานเครือข่ายสถานศึกษา รอง ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเมืองบางร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล