ศธภ.10 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 1-2 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์