ศธภ.10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค (พ.ศ. 2563 – 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. 2563 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ) เป็นประธาน

>>More