ศธภ.10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านทางระบบ Video Conference โดยมี นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ที่ปรึกษาด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) เป็นวิทยากรดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ และฝึกปฏิบัติด้านการจัดทำแผนบริหารกระบวนการ