ศธภ.10 : ร่วมประชุมมอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ของรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมมอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดย รองนายกรัฐมนตรี​ (นายวิษณุ​ เครืองาม)​ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ