ศธภ.10 ร่วมประชุมมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป. รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทย ในภูมิภาค

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้
นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรภายในกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป. รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทย ในภูมิภาคโดยมีการจัดนิทรรศการวิชาการ นำเสนอ Best Practices ระดับภาค ประกอบด้วย 1.โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 2.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 3.โครงการสร้าง
และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 4.โครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมปริ้น
ซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่
31 สิงหาคม 2565 – 2 กันยายน 2565