ศธภ.10 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10  มอบหมายให้  นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2) โครงการ Innovation  for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 3) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
4) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล แอพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน