ศธภ.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬ เป็นประธาน การประชุมฯ