ศธภ.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 16/2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 16/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ