ศธภ.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10/2565 (รอบที่ 2)

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10/2565 (รอบที่ 2 ) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย