ศธภ.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย