ศธภ.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี