ศธภ. 10 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานของ สสวท.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานของ สสวท. โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ผอ.สพป/สพม.ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นฝ่ายเลขานุการ นับเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่งสำหรับมิติใหม่ของการพัฒนาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค

More>>