ศธภ.10 ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการจัดทำข้อมูลการทบทวนโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อสรุปปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม