ศธภ.10 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่​ 13​ พฤษภาคม​ 2565​  เวลา 14.00 น. ว่าที่​ร้อยเอก วิสาร​ ปัญญชุณห์​ รองศึกษาธิการภาค​ 10​  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 10 มอบ นางสาวน้ำฝน อรรคฮาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ​ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM