ศธภ.10 ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ปีที่ 3

        วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และองค์กรเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีเปิด/ปิด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมงานจาก ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายภาคประชาสังคมฯ มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม , การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของทั้ง ๖ เครือข่าย ,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์”, การแสดงพลังของภาคีเครือข่ายและส่งมอบข้อเสนอ/มติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีต่อจังหวัด และข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ โดยผู้แทนเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่าย  ปนัดดา/ข่าว