ศธภ.10 ร่วมการประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รอง ศธภ.10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมผู้บริหาร สป.ศธ.ครั้งที่ 4/2565 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ