ศธภ.10 ร่วมกันออกกำลังกาย “ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังโควิด”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกันออกกำลังกาย “ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังโควิด” ด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี