ศธภ.10 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตำรับรองฯ สนง.ศธจ.หนองบัวลำภู

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในฐานะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

>>More