ศธภ.10 ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในฐานะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมี ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

>>More