ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.หนองบัวลำภู

บ่าย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ดร.กฤต สุวรรณาพรหม รองศึกษาธิการจังหวัดอหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ และบุคลากรของ สนง.ศธจ.หนองบัวลำภู ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามตามตัวชี้วัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

More>>