ศธภ.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตยา อุ่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วย นางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงนผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี