ศธภ.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมมาลากุล อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 3