ศธภ.10 ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรมการทุจริต

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10