ศธภ.10 : ประชุมประสานแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประสานแผน และมอบนโยบายให้กับหน่วยงานทางการศึกษา และ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในเขตตรวจราชการที่ 10 (จ.อุดรธานี จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ) ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด , ผอ.สพป. , ผอ.สพม. , ผอ.กศน.จังหวัด , ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด , ผอ.กลุ่มฯ , ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 132 คน

>>More