ศธภ.10 ประชุมข้าราชการและบุคลากร ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ครั้งที่ 3/2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี