ศธภ.10 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภายใต้แนวคิด “สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต” ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี