ศธภ.10 : นายสุรพงษ์ จำจด ผตร.ศธ. เป็นประธานเปิดงาน Open House

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ Open House และเชิดชูเกียรติโรงเรียนเครือข่ายยอดพันธมิตร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวิทยายาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก (นายนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร) และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้บริหาร กศน. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา/ประถมศึกษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

>>More