ศธภ.10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และอภิปรายในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาค 14” โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมฝ้ายขิต อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ