ศธภ.10 ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 และนายวานิตย์ สิมงาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยนายพนม แสงแก้ง รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรให้การต้อนรับ จากการตรวเยี่ยมครั้งนี้ พบว่า วิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการขนส่งเชื่อมรถไฟจีน-ลาว-ไทย ให้กับครูและนักเรียนได้เข้าใจเทคโนโลยีและแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของยานยนต์ระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบโลจิสติกส์