ศธภ.10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการ TFE (Teams For Education)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการ TFE (Teams For Education) และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะพรรณาราย อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีวิทยากร คือ นายณรงค์ พันหนูเทียน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายนิพนธ์ สารถ้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิกาจังหวัดหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุม

More>>