ศธภ.10 จัดกิจกรรม 5ส ทุกวันพุธ


วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) นำทีมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดกิจกรรม 5ส
เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดความสะอาดเรียบร้อย โดยได้กำหนดจัดเป็นประจำทุกวันพุธ ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 10