ศธภ.10 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และนำเสนอ Model การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับภาค

วันที่ 6 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และนำเสนอ Modelการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับภาค ภายใต้ “โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10”
ณ โรงแรมเดอะพรรณราย อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
จำนวน 47 คน