ศธภ.10 จัดกิจกรรมออกกำลังกาย “ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังโควิด” ด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกันออกกำลังกาย “ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังโควิด” ด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี