ศธภ.10 จัดกิจกรรมประชุมเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 บูรณาการร่วมกับกิจกรรมตรวจติดตามสถานศึกษาต้นแบบ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

วันที่ 10 กันยายน 2565 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภาย “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมตรวจติดตามสถานศึกษาต้นแบบ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต้อนรับและ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 ณ โรงแรมณัฐพงษ์
แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู