ศธภ.10 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 นำคณะบุคลากรทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณริมถนนหน้าสำนักงานและปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕