ศธภ.10 จัดการประชุมโครงการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมโครงการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย อุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษานอกระบบฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และโรงเรียน ต.ช.ด. บ้านนาชมภู รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน