ศธภ.10 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 20 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาการศึกษาไทยในสถานการณ์ไม่ปกติ ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี