ศธภ.10 จัดการประชุมหารือการวางแผนจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการวางแผนการจัดกิจกรรมประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภายใต้ “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี)