วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จัหวัดอุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและการเดินสวนสนาม ของสมาชิกยุวกาชาดจัหวัดอุดรธานี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยสมาชิกยุวกาชาดจาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และแขกผู้มีเกียรติ จำนวน 400 คน

MORE>>