ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดอุดรธานี ณ ลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง) เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

More>>