รักษาการในตำแหน่ง ศธภ.10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เพื่อประสานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565