รองประธาน กศจ.อุดรธานี และคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค10 ในนามรองประธาน กศจ.อุดรธานี มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานคณะกรรมการที่ 4 พร้อมด้วยนายสุรเดช สมศรีโย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี และนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.อุดรธานี ออกเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนพื้นที่ สพป.อุดรธานี เขต 3 อาทิ รร.อนุบาลหนองหานวิทยายน รร.บ้านเชียงงาม รร.บ้านสะแบง และวิทยลัยการอาชีพหนองหาน โดยมี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และขอขอบคุณ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหานและคณะที่ให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือหน่วยงานสถานศึกษาในการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 2563 โรงเรียนทุกแห่งเป็นพื้นที่สีเขียวพร้อมเปิดภาคเรียนตามประกาศของรัฐบาล ศธ. ต่อไป

More>>