รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ในพื้นที่ จ.เลย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประกอบด้วย นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบายจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษาในกำกับพื้นที่จังหวัดเลย ณ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย

More>>