รก.ศธภ.10 ตรวจเยี่ยมโครงการ TFE และ COACHING TEAMS จ.เลย

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และคณะ ประกอบด้วย นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเอกพงษ์ จริงจิตร นวศ.ชำนาญการพิเศษ นส.น้ำฝน อรรคฮาด นวศ.ชำนาญการพิเศษ และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา นวศ.ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปยังห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เพื่อตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจ ในการประชุมเครือข่ายสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TFE (TEAM FOR EDUCATION) และโครงการ COACHING TEAMS ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการปฎิบัติงานกับผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประกอบด้วย นายชาติชาย วงศ์กิตตะ รองศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย.

More>>