มูลนิธิชัยพัฒนา ขอเชิญชมงาน“ชัยพัฒนาแฟร์”

มูลนิธิชัยพัฒนา ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดสดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนา ในงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565