มหกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.อีสานเกมส์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา กศน.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 5 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นำโดยนายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

MORE>>