พิธีเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ ว.การอาชีพกุมภวาปี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย นายเอกพงษ์ จริงจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวลาวรรณ กาแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ประธานในพิธีได้แก่ ดร.พิชัย วาจนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ผู้กล่าวรายงานได้แก่ นายรัตศักดิ์ สมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คือ ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี และ ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักศึกษาระดับชั้น ปวส. จำนวน 40 คน

>>More