พิธีเปิดวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 “102 ปี การศึกษาเอกชน” การศึกษาเอกชนทางเลือกสู่อนาคต โดยผู้กล่าวต้อนรับได้แก่ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้กล่าวรายงาน ได้แก่ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กช. การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงความเป็นมาของการศึกษาเอกชนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้กับครู ผู้บริหารและผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความสามารถของนักเรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก จาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการจัดงานครั้้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานหลายท่าน อาทิ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

MORE>>